Onze tweede graad

Klein Seminarie > Samen leren > 3e en 4e jaar
Na de brede eerste graad staan leerlingen voor een belangrijke studiekeuze aan de start van het derde jaar. De eerste graad is geen voorafname voor de tweede graad. Dat wil zeggen dat je vanuit eender welke studierichting een studierichting in de tweede graad kan kiezen. Sommige richtingen vormen een logische vervolgrichting, maar er zijn geen achterstanden als je wijzigt van richting. Overschakelen van studierichting na het derde jaar wordt moeilijker: je zal achterstanden hebben opgelopen.

Studieaanbod

In de nieuwe onderwijsstructuur spreken we van richtingen in de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) of de dubbele finaliteit (D/A-finaliteit).
De richtingen in de doorstroomfinaliteit (D) bereiden leerlingen voor om na het secundair onderwijs verder te sturen op een hogeschool of universiteit (Doorstroom). Dit zijn sterk theoretische richtingen en vragen dus een abstract denkvermogen.
De richtingen in de dubbele finaliteit (D/A) stomen leerlingen klaar om te gaan verder studeren (Doorstroom) of om te gaan werken (Arbeidsmarkt) na het secundair onderwijs. De dubbele finaliteitsrichtingen die wij aanbieden, Bedrijf & Organisatie en Taal & Communicatie blijven theoretische richtingen waarbij de leerlingen ook met toepassingen te werk gaan.

Economische wetenschappen

Economische wetenschappen

lessentabellen

Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

lessentabellen

Moderne talen

Moderne talen

lessentabellen

Natuur-wetenschappen

Natuur-wetenschappen

lessentabellen

Natuur-wetenschappen sport

Natuur-wetenschappen Sport

lessentabellen

Natuur-wetenschappen SEM-i

Natuur-wetenschappen SEM-i

lessentabellen

Latijn

Grieks Latijn

Grieks Latijn

lessentabellen

Bedrijf en Organisatie

Bedrijf en Organisatie

lessentabellen

Taal en Communicatie

Taal en Communicatie

lessentabellen

1ste jaar

Richtingen 1ste jaar

overzicht

2e jaar

Richtingen 2e jaar

overzicht

3e jaar

Richtingen 3e jaar

overzicht

4e jaar

Richtingen 4e jaar

overzicht

5e jaar

Richtingen 5e jaar

overzicht

6e jaar

Richtingen 6e jaar

overzicht