NIEUW: mappensysteem eerste jaar

Alle leerlingen krijgen dit schooljaar een laptop ter beschikking van de school. We horen jullie echter al denken: “Moet dat ook nog bij in die overvolle boekentas?!” Als antwoord op die vraag starten we in het eerste jaar met iets nieuws, als het ware een proefproject. We proberen hen zo bewust mogelijk om te gaan met het gewicht op hun rug en kijken wat ze telkens in hun boekentas stoppen richting thuis. De laptop gaat telkens mee naar huis en moet de volgende dag ook weer mee naar school. Het schrappen van gewicht zit dus in het selecteren van mappen, papieren, … die mee over en weer gaan. De leerlingen gaan aan de slag met mappen in allerlei kleurtjes en een transportmap. We leren hen aan om goed na te denken over de verschillende mogelijkheden die goed zijn voor hun gezondheid alsook hun schoolprestaties.