Het Klein Seminarie?

Dat is niet zomaar een school ...

Onze school heeft een rijke onderwijstraditie. Al sinds ons ontstaan in 1835 staan we borg voor een kwaliteitsvolle vorming. Hiervoor zetten we moderne leermiddelen in en bieden we onze leerlingen een krachtige leeromgeving. Onze aanpak is gericht op een geleidelijk groeiende leerzelfstandigheid, maar ook samen leren vinden we heel belangrijk. 

Wij willen op een fijne manier samen leven. Als christelijke school geven wij onze jongeren een goede opvoeding en de juiste levenswaarden mee.

Het Klein Seminarie is een grote school met veel (groene) ruimte. Dat biedt leerlingen alle kansen om zich te ontwikkelen tot enthousiaste, creatieve en sportieve jongeren. 

Welkom op onze school

Doe de gele schoolpoort open en stap gerust binnen voor een verkenning van onze school. Laat je overdonderen door de knappe gebouwen, het aangename groen van onze Engelse tuin, de knappe sportinfrastructuur, de onvermoede rust op het schooldomein zo vlak bij het bruisende Hoogstraten. Hier bouwen we aan de toekomst. Kinderen kunnen op onze school kansrijk opgroeien en hun dromen waarmaken. We zorgen voor een krachtige leeromgeving waarin jongeren geprikkeld en uitgedaagd worden.
Onze school heeft een ruim aanbod aan interessante studierichtingen, een fantastisch team van deskundige leerkrachten en een indrukwekkende infrastructuur. Met ons opvoedingsproject willen we jongeren op weg helpen om verantwoordelijke, gelukkige en zelfzekere jonge mensen te worden. Het Klein Seminarie ontwikkelde zich in de laatste decennia tot de toonaangevende onderwijsinstelling die ze vandaag is. Wij heten u van harte welkom!

We willen jongeren opvoeden tot evenwichtige en verstandige jonge volwassenen. Dat doen we via hoogkwalitatief onderwijs in een kansrijke leeromgeving met moderne onderwijsmethodes en activerende leervormen. We zetten in op leervaardigheid en een groeiende zelfstandigheid. We omringen jongeren met de juiste zorg en begeleiding en leren hen omgaan met een cultuur van verantwoordelijkheid, inspraak en participatie.

Het Klein Seminarie is een grote, moderne school met een lange onderwijstraditie en een knappe infrastructuur. Met 950 leerlingen en 120 personeelsleden vormen we een minisamenleving, een dorp in de stad Hoogstraten met veel mogelijkheden voor de leerlingen om zich optimaal te ontplooien en met veel ruimte om te groeien.

Onze school kenmerkt zich door zes kernkwaliteiten.

Onze missie: een verhaal van zes kernkwaliteiten

Een eerste kernkwaliteit is de ‘weidse openheid‘ van onze school. Dit mag je letterlijk maar ook figuurlijk interpreteren. Wij geven veel ruimte aan onze leerlingen om samen te leren en op te groeien, om activiteiten te organiseren voor elkaar, lid te worden van de leerlingenraad en inspraak te hebben in het beleid van de school.

Samen leren” dragen wij hoog in het vaandel.  We zijn Kempisch ambitieus in ons streven om alle leerlingen zoveel mogelijk slaagkansen te geven en optimaal voor te bereiden op het hoger onderwijs. We stellen realistische doelen en proberen de nieuwsgierigheid en motivatie van onze leerlingen te prikkelen met uitdagende leerkansen en een stimulerende infrastructuur.

Opgroeien betekent op het Klein Seminarie ook “Samen leven“. We willen jongeren tot verantwoordelijke vrijheid brengen, om zelfstandig keuzes te leren maken en hiervan de gevolgen te aanvaarden.

Als “eigen-zinnige” katholieke school zetten we in op dialoog, verbondenheid en solidariteit. We dragen zorg voor elkaar, voor de ander en de ruimere samenleving.

Onze school bestaat al sinds 1835. Sindsdien staan wij bekend om onze gewortelde kwaliteit. Ook vandaag hebben wij een deskundig en gedreven leerkrachtenkorps dat zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en hoge slaagkansen voor al onze leerlingen. We zijn bovendien erg trots op de knappe slaagcijfers van onze leerlingen in het voortgezet hoger onderwijs.

Vanaf de eerste dag zetten we in op verbondenheid, betrokkenheid en vriendschap. We nemen de leerlingen mee op meerdaagse uitstappen en werken aan teambuilding. De klastitularis is in dit verhaal de spilfiguur. Wij noemen deze kernkwaliteit van onze school ‘begeesterend samen‘. Samen kunnen we immers zoveel meer dan alleen.

Een eerste kernkwaliteit is de ‘weidse openheid‘ van onze school. Dit mag je letterlijk maar ook figuurlijk interpreteren. Wij geven veel ruimte aan onze leerlingen om samen te leren en op te groeien, om activiteiten te organiseren voor elkaar, lid te worden van de leerlingenraad en inspraak te hebben in het beleid van de school.

Samen leren” dragen wij hoog in het vaandel.  We zijn Kempisch ambitieus in ons streven om alle leerlingen zoveel mogelijk slaagkansen te geven en optimaal voor te bereiden op het hoger onderwijs. We stellen realistische doelen en proberen de nieuwsgierigheid en motivatie van onze leerlingen te prikkelen met uitdagende leerkansen en een stimulerende infrastructuur.

Opgroeien betekent op het Klein Seminarie ook “Samen leven“. We willen jongeren tot verantwoordelijke vrijheid brengen, om zelfstandig keuzes te leren maken en hiervan de gevolgen te aanvaarden.

Als “eigen-zinnige” katholieke school zetten we in op dialoog, verbondenheid en solidariteit. We dragen zorg voor elkaar, voor de ander en de ruimere samenleving.

Onze school bestaat al sinds 1835. Sindsdien staan wij bekend om onze gewortelde kwaliteit. Ook vandaag hebben wij een deskundig en gedreven leerkrachtenkorps dat zorgt voor kwaliteitsvol onderwijs en hoge slaagkansen voor al onze leerlingen. We zijn bovendien erg trots op de knappe slaagcijfers van onze leerlingen in het voortgezet hoger onderwijs.

Vanaf de eerste dag zetten we in op verbondenheid, betrokkenheid en vriendschap. We nemen de leerlingen mee op meerdaagse uitstappen en werken aan teambuilding. De klastitularis is in dit verhaal de spilfiguur. Wij noemen deze kernkwaliteit van onze school ‘begeesterend samen‘. Samen kunnen we immers zoveel meer dan alleen.

Kansen voor iedereen.

Het Klein Seminarie speelt in op interesses en talenten. Zo trachten we de leerling doorheen de schoolcarrière doordachte en bewuste keuzes te laten maken. We leggen sterk de nadruk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Ontdek hoe wij samen leren.