Samen leren

Klein Seminarie > Samen leren

Onze school geeft leerlingen volop ruimte om zich evenwichtig te ontwikkelen en te groeien in leerzelfstandigheid. Onze doorstroomrichtingen (D) en dubbele finaliteitsrichtingen (D/A) bereiden de leerlingen voor om met uitstekende slaagkansen aan hoger onderwijs te beginnen. 

Studieaanbod

1ste jaar

Richtingen 1ste jaar

overzicht

2e jaar

Richtingen 2e jaar

overzicht

3e jaar

Richtingen 3e jaar

overzicht

4e jaar

Richtingen 4e jaar

overzicht

5e jaar

Richtingen 5e jaar

overzicht

6e jaar

Richtingen 6e jaar

overzicht

Onze visie

We willen jongeren opvoeden tot evenwichtige en verstandige jonge volwassenen. Dat doen we via hoogkwalitatief onderwijs in een kansrijke leeromgeving met moderne onderwijsmethodes en activerende leervormen. We zetten in op leervaardigheid en een groeiende zelfstandigheid. We omringen jongeren met de juiste zorg en begeleiding en leren hen omgaan met een cultuur van verantwoordelijkheid, inspraak en participatie.  

We zijn geworteld in een lange traditie van vrijwilligheid en respect, van solidariteit en tolerantie om zo jongeren te stimuleren tot volwaardige deelname aan het culturele en maatschappelijke leven.

We willen de rol van elke geleding ten volle erkennen door een beroep te doen op ieders betrokkenheid en engagement en zo te zorgen voor een goed schoolklimaat als micromodel voor de maatschappij.

We nemen de jongeren mee op weg naar steeds meer leerzelfstandigheid. We leren hen structureren, schema’s maken, plannen en zich voorbereiden op taken, testen en proefwerken. Zo leren we hen in de loop van zes jaar secundair onderwijs om met de juiste studiemethode en inzet aan hoger onderwijs te beginnen. 

We willen in partnerschap met ouders ruimte geven aan de eigenheid van elke leerling, ieders kwaliteiten tot zijn recht laten komen, de grenzen van ieders beperkingen erkennen én deze waar mogelijk verleggen.

Vanuit een evangelische voedingsbodem en het waardenkompas van de katholieke dialoogschool spreken we onze leerlingen aan op hun persoonlijk engagement voor onze school, de medemens, het milieu, de maatschappij… 

We bewaken de kwaliteit van ons eigen pedagogisch project met kwaliteitscontrole op zoveel mogelijk vlakken. Dat gebeurt in een continu proces van reflectie en evaluatie (plannen, doen, controleren, bijsturen) en in een constante dialoog met de leerlingen en ouders, onze scholengemeenschap, ons schoolbestuur Mirho en onze onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen.