Samen leven

Onze school is een bruisende gemeenschap. We vinden het fantastisch om met jongeren samen te leven en hun lief en leed te delen. We voeden onze jongeren op met waarden die we heel belangrijk vinden: respect, sociale bewogenheid en verantwoordelijkheid. We stimuleren hen om zich op een gulle manier in te zetten voor de school, de medemens en de maatschappij.

Samen met de leerlingen organiseren we tal van activiteiten die voor sfeer en verbondenheid zorgen: een festivalweek op de speelplaats, sportwedstrijden, schaaktornooien, een retoricadag voor de zesdejaars, een uitstap naar een toneelvoorstelling, een klasactiviteit, een solidariteitsactie voor een goed doel… De eerstejaars nemen we in het begin van het schooljaar mee op Malle Dagen, met de derdejaars trekken we op tweedaagse en met de leerlingen van de derde graad gaan we op city trip naar Parijs, Berlijn en Rome.