Ons 1ste jaar

De eerste graad van het secundair onderwijs beschouwen we als een brede oriënterende eerste graad. Die sluit aan bij de kennis en vaardigheden die de leerlingen verwierven in de basisschool. 

In het eerste jaar leggen we sterk de nadruk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Een groot aantal vakken zijn gemeenschappelijk, dit noemen we de algemene vorming. Toch zijn er tussen de vier richtingen heel wat accentverschillen.

Heb je veel interesses, weet je nog niet meteen wat je het beste ligt en wil je zoveel mogelijk nieuwe dingen leren? Dan zal de studierichting Algemene Vakken je het beste liggen.

Een uitgesproken interesse in cultuur en een natuurlijke aanleg voor talen? Dan is Latijn vast een richting die jou kan interesseren.

Gefascineerd door techniek en wetenschap? Dan is STEM beslist jouw ding!

Veel energie en een aanleg voor diverse sportdisciplines? De richting Sport weet daar wel raad mee.

Door in te spelen op interesses en talenten trachten we de leerling op het einde van het tweede jaar een doordachte en bewuste studiekeuze te laten maken voor de tweede (en mogelijk derde) graad.

Algemene vakken

De richting Algemene Vakken zet in op een zeer brede vorming. Studenten worden tijdens de plusuren extra onderricht in Frans, Nederlands en wiskunde.

Latijn

In de richting Latijn maken studenten een eerste keer kennis met de twee klassieke talen, Latijn en Grieks. Uiteraard worden de studenten ook ondergedompeld in de cultuur van de Grieken en Romeinen. Het vijfde plusuur besteden we aan Frans.

STEM

STEM is de afkorting voor de Engelse woorden Science, Technology, Engineering en Mathematics. In het vak STEM (drie plusuren) komen al deze componenten binnen verschillende projecten aan bod. De twee overige plusuren krijgen de studenten Frans en Nederlands.

SPORT

In de richting SPORT besteden we (naast het vak LO) twee plusuren aan sport en één plusuur aan STEM. De overige twee plusuren besteden we aan verdieping en verbreding in de vakken Frans en Nederlands. Studenten kiezen deze richting wanneer ze talent hebben voor zeer uiteenlopende sportdisciplines. Interesse in wetenschap en techniek is ook belangrijk.

1ste jaar

Richtingen 1ste jaar

overzicht

2e jaar

Richtingen 2e jaar

overzicht

3e jaar

Richtingen 3e jaar

overzicht

4e jaar

Richtingen 4e jaar

overzicht

5e jaar

Richtingen 5e jaar

overzicht

6e jaar

Richtingen 6e jaar

overzicht