FAQ

Heb je extra vragen?
Dan kan je ons altijd bereiken via :
basisschool@klein-seminarie.be

Overzicht:

Ophalen / opvang

Jazeker. Door de goede ligging van de basisschool, zijn we makkelijk bereikbaar via de achterkant. Dat maakt dat je geen druk verkeer zal hebben en je auto makkelijk kan parkeren bij het brengen of ophalen van je kind.

Ja. Een kwartier voor en een kwartier na de openingsuren van de school, voorzien we opvang op de school. De buitenschoolse opvang wordt in Hoogstraten georganiseerd door Ferm. Opvang kan geregeld worden van 7u ‘s ochtends tot 18u30 ‘s avonds. Voor meer info kan je terecht op https://www.hoogstraten.be/BKO-Seminarie.

Eten op school

Tijdens de middag kan je kiezen om thuis te eten of op school.  Kinderen die kiezen om op school te eten brengen  boterhammen mee van thuis. Kleuters eten in alle rust in hun eigen klas met een juf hun boterhammetjes  op. Ze hebben die rust ook nodig om op adem te komen van alle prikkels van de voormiddag. De kinderen van de lagere school eten in de klas of bij mooi weer buiten. 

Het Kleine Seminarie draagt gezondheid hoog in het vaandel, dus we vinden het ook erg belangrijk dat we gezonde zaken eten. Dat wil zeggen dat de kinderen liefst een drinkbus plat water meenemen naar school, die doorheen de dag gevuld kan worden aan de kraan. Daarnaast verwachten we een gezonde snack in de voormiddag (een stuk fruit, yoghurt, wortel, nootjes, etc.), boterhammen of sandwiches voor tijdens de middag en een droge koek in de namiddag. De afvalberg verminderen, doen we ook allemaal samen, dus we vinden het belangrijk dat er geen papiertjes worden gebruikt. Voorzie daarom doosjes om zaken mee te geven, maar vergeet de naam van je kind er niet te noteren. We vragen ook om kauwgom, chips, frisdrank en dergelijke thuis te laten.

Schoolvakanties, vrije dagen en dagplanning

Hiervoor verwijzen we graag door naar de website van de federale overheid, wiens vakanties wij volgen. De schoolvakanties kan je terugvinden op https://onderwijs.vlaanderen.be/schoolvakanties

Ook pedagogische studiedagen zijn vrij voor kinderen en worden elk jaar gecommuniceerd aan het begin van het jaar.

7u00-8u30Kinderopvang door Ferm (let op: dit is betalend en reservering is verplicht!)
8u30-8u45Twee kleuterjuffen houden toezicht op de speelplaats
8u45-10u10Als de schoolbel gaat om 8u45 begint de eerste voormiddagperiode. 
10u10-10u25Speeltijd
10u25-12u05Tweede voormiddagperiode, Let op: op woensdag eindigen de lessen om 11u40 !
12u05-13u15Lunch voor kleuters, daarna speeltijd.
13u15-14u30Eerste namiddagperiode
14u30-14u45Speeltijd
14u45-15u35Tweede namiddagperiode gevolgd door het einde van de schooldag
15u50-18u30Kinderopvang door Ferm (let op: dit is betalend en reservering is verplicht!)
7u00-8u30Kinderopvang door Ferm (let op: dit is betalend en reservering is verplicht!)
8u30-8u45Leerlingen komen de school binnen, wassen hun handen en gaan zelfstandig naar de klas.
8u45-10u10Eerste lesblok
10u10-10u25Speeltijd
10u25-12u05Tweede lesblok
12u05-13u15Eerst lunch, daarna middagspeeltijd.
13u15-14u30Derde lesblok
14u30-14u45Speeltijd
14u45-15u35Vierde lesblok
15u50-18u30Kinderopvang door Ferm (let op: dit is betalend en reservering is verplicht!)

Meegeven naar school

Kleutertjes lopen nog niet rond met boeken, kaften, huiswerk en opdrachten. Wat geef je dan mee? Heel simpel. We vragen om de eerste schoolweek volgende dingen mee te geven met je kleuter: 

– Een doosje met papieren zakdoekjes 

– Een pakje vochtige doekjes 

– Reservekleding in een kleine schoenendoos (zowel kleding als doos voorzien van naam) 

– Turnpantoffels die de kleuter zelf kan aan- en uitdoen. 

Kost schooljaar

Omdat het basisonderwijs gratis is, hoeft er geen inschrijvingsgeld betaald te worden. Activiteiten die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen, zijn daarom kosteloos. 

Er zijn wel kosten verbonden aan een schooljaar onderwijs, maar die zijn vooral om schoollopen interessanter en aangenamer te maken (theater, poppenspel, schoolreis, sport- en speldagen, zwemmen…). Deze kosten zitten vervat in de maximumfactuur, die vastlegt hoeveel wij maximaal doorrekenen. In de schoolbrochure kan je een gedetailleerd verslag vinden van het kostenplaatje. Als er moeilijkheden zijn, dan kan je altijd contact opnemen met onze directeur voor aangepaste betaalformules.

Rondleidingen

Met alle plezier. Echt. We willen onze visie, onze fantastische juffen en onze schitterende campus graag met jullie delen. Dus bel/mail zeker even om een afspraak vast te leggen, zodat we u een rondleiding kunnen geven en u volledig op de hoogte bent van ons pedagogisch project. Op die manier kan u een juiste keuze maken voor uw kind.