Semmelaar

onze snelvinder, alles behalve traag ... laat staan een mopperaar.

Op zoek naar een document, datum of een lessentabel? Jawel, de kans is bijzonder groot dat u het via deze pagina snel een eenvoudig terug zal vinden.

AFWEZIGHEDEN

digitaal doorgeven
Afwezigheden doorgeven

MEDICATIE

Geef toestemming voor noodzakelijke medicatie.
toestemming geven

VERPLAATSING

Geef toestemming voor een afwijkende verplaatsing.
Formulier

Schoolreglement

Download de laatste versie 2022.
Download

Verlofdagen en te onthouden data schooljaar 2022-2023

Noteer maar in je agenda.
een overzicht

FERM

Meer informatie over de voor- en naschoolse opvang via de link.
lees meer

Vrijheid 234
Hoogstraten

Bel ons:
03 340 40 45