Onze kleuterschool

2,5 tot 6 jaar

Een kleuterschool is een schitterende omgeving om te groeien.

Het is prachtig om te zien hoe kinderen in groep van elkaar leren, met elkaar samenleven en ontwikkelen. Onze visie helpt hen hierbij en versterkt hun zelfstandigheid.

 

0
kleuters
0
leefgroepen
Video afspelen

Voor elk kind een kroon

Elk kind verdient een kroon. Het is de visie die elk lid van ons team drijft om te doen wat ze doen. Die woorden worden hier elke dag geleefd.

Het is immers door het belonen, waarderen en bevestigen van elk talent van uw kleuter dat hij/zij mooie groei – en ontwikkelingskansen krijgt op onze kleuterschool. Voor elk talent verdient ook uw kleuter een kroon! We zijn ervan overtuigd dat in elke kleuter talenten schuilen. De kunst bestaat er in om elke kleuter te laten aanvoelen dat het belangrijk is, dat het uniek is en dat het heel wat zaken echt goed kan!

Een dag op de kleuterschool

7u00 – 8u30Kinderopvang door Ferm op onze school
8u30 – 8u45Kleuters worden gebracht tot aan de schoolpoort. 2 Juffen verwelkomen de kindjes.
8u45 – 10u10Als de schoolbel gaat om 8u45 begint de eerste voormiddagperiode.
10u10 – 10u25Speeltijd en fruit eten/ water drinken
10u25 – 12u05Tweede voormiddagperiode,
Let op: op woensdag eindigen de lessen om 11u40.
12u05 – 13u15Eten in de eigen klas, nadien buiten spelen
13u15 – 14u30Eerste namiddagperiode
14u30 – 14u45Speeltijd en koek eten/ water drinken
14u45 – 15u35Klassikaal moment en boekentas maken
15u50 – 18u30Kinderopvang door Ferm op onze school

 

Onze Troeven

Bovenal is het Seminarie een zorgzame school. We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich goed voelt op onze school. Dat is de eerste stap om tot groeien te komen. Door mee te spelen en uw kleuter te observeren kunnen we de juiste impulsen geven die uw kleuter nodig heeft. Via een groeifiche volgen we de stappen van uw kleuter op. Tijdens  een oudercontact bespreken we dit en krijgt elk kind een individueel rapport. Kleuters die net ingestapt zijn worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprekje. Zij hebben nog geen rapport.

 

Wat langzamer of wat sneller? Kinderen kunnen door onze unieke werking voor elk domein op hun eigen niveau aansluiten. Ze krijgen, waar nodig, extra begeleiding door juffen die elk hun eigen expertise hebben. 

 

Door onze unieke werkwijze met leefgroepen merken we dat kleuters snel(ler) leren, omdat ze voortdurend geprikkeld worden door oudere klasgenootjes en het vele rijke materiaal dat in de klassen te vinden is. 

Elk kind verdient een kroon. Dat is de visie die elk lid van ons team drijft om te doen wat ze doen. Die woorden worden hier elke dag geleefd. 

 

Het is immers door het belonen, waarderen en bevestigen van elk talent van uw kleuter dat hij/zij mooie groei – en ontwikkelingskansen krijgt op onze kleuterschool. Voor elk talent verdient ook uw kleuter een kroon! We zijn ervan overtuigd dat in elke kleuter talenten schuilen.

 

De kunst bestaat er in om elke kleuter te laten aanvoelen dat het belangrijk is, dat het uniek is en dat het heel wat zaken echt goed kan! Of om kort samen te vatten: “Elke kleuter verdient bij ons een kroon!”

In het Klein Seminarie streven we ernaar om kleuters gelukkig te maken. Dat begint bij een positief gevoel te hebben bij jezelf, dat uitstralen naar anderen, anderen gelukkig maken en dat gevoel vervolgens door te trekken naar de hele maatschappij of de hele wereld. Dat zijn waarde(n)volle leerdoelen.

 

Om die doelen te bereiken, werken we met bijzondere methodes die het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kleuter bevorderen. We plannen individuele babbelmomentjes tussen uw kleuter en de juf in, werken samen met andere geledingen op de campus en met het rusthuis. 

De aandacht die we op onze school schenken aan rust en relaxatie, is ook iets waar we erg trots op zijn. We doen relaxatiespelletjes, ademhalingsoefeningen, werken met een rituelendoos en ook yoga komt aan bod.
De rust bevordert hun ontwikkeling en ze leren hoe ze zorg dragen voor zichzelf.

Aandacht voor jezelf, aandacht voor anderen en in de aandacht staan. Het is niet altijd makkelijk voor een kind om met die verschillen om te gaan. Dat proberen we in onze school een plaats te geven tijdens verjaardagen.

 

Elke kleuter staat namelijk in het middelpunt van de belangstelling op hun speciale dag en dit keer krijgen ze een letterlijke kroon! Ook u, als ouder, bent van harte welkom tijdens die dag om mee te vieren met uw kind. Een uurtje mee genieten in de klas, heerlijk toch?!

Door onze unieke locatie vlakbij de sporthal, de atletiekpiste en de voetbalvelden, kunnen we erg veel aandacht spenderen aan sport en beweging. Daarnaast hebben we de wekelijkse turnlessen, kan er makkelijk buiten lesgegeven worden en is er een bijzondere aandacht voor fietsen.

 

Het doel is om tegemoet te komen aan de bewegingsdrang die uw kleuter ervaart. Met de oudste kleuters gaan we ook zwemmen. We organiseren daarnaast ook een sport- en speldag, waarin we met de ganse kleuterschool een fantastische dag beleven!

Kinderen van de lagere school mogen in beurtrol mee spelen op onze kleuterspeelplaats . Ze komen ook al eens voorlezen, poppenspel spelen of een spelletje spelen. Ook leerlingen van de secundaire school, humane wetenschappen, komen op regelmatige basis spelen en werken met onze kleuters.

 

Een bijzondere aandacht gaat naar ons project met het rusthuis. We gaan met de oudste kleuters dansen en zingen in het rusthuis en zij komen ook een keer op bezoek in onze kleuterschool. Samen doen we uitstappen of nemen we deel aan muzische uitdagingen!

Onze lagere school

6 tot 12 jaar

De lagere school is een leef- én leergemeenschap waarin we mét en van elkaar leren. Naast het bijbrengen van kennis en vaardigheden staat het welbevinden van ieder kind én leerkracht centraal. Ouders zijn onze partners om de kinderen in een veilige omgeving te laten ontwikkelen tot kritisch, zelfstandige jongeren.

0
leerlingen
0
leerjaren

Samen school maken

“Samen-school-maken” is een permanent proces. Daarom pakken we veranderingen, verschuivingen of nieuwe onderwijsvisies aan als uitdagingen waarmee we op een doordachte wijze omgaan.

 

In onze school – waar ritme en regelmaat nog gemakkelijker aangeboden kunnen worden dan in de haastige maatschappij – willen we aan onze kinderen de nodige rust geven en structuur bieden.  We willen met hen samen op pad gaan om hen alle ontwikkelingskansen te bieden die ze nodig hebben om zo op te groeien tot zelfredzame jongeren met een eigen persoonlijkheid. In dit groeiproces hebben onze kinderen het recht om ook eens te mislukken of ‘mindere dagen’ te hebben. We streven niet naar perfectie maar naar degelijkheid.

Video afspelen

Een dag op de lagere school

7u00 – 8u30 Vooropvang door Ferm
8u30 – 8u45 Leerlingen komen de school binnen, wassen hun handen en gaan zelfstandig naar de klas.
8u45 – 10u10 Eerste lesblok
10u10 – 10u25 Speeltijd
10u25 – 12u05 Tweede lesblok
12u05 – 13u15 Eerst lunch, daarna middagspeeltijd.
13u15 – 14u30 Derde lesblok
14u30 – 14u45 Speeltijd
14u45 – 15u35 Vierde lesblok
15u50 – 18u30 Naschoolse opvang door Ferm

Onze Troeven

We hebben als schoolteam de opdracht om elk kind een eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs te geven. Wij trachten elk kind kansen te geven om zich maximaal te ontwikkelen en dit in een warme, kindvriendelijke schoolomgeving. We streven naar een school waar ‘groei’ en ‘ontwikkelingen’ regelmatig gevierd worden en dat we elk kind af en toe een “kroontje” kunnen geven, niet naar de maat van de school, maar naar de maat van dat kind. Kijken naar wat een kind al wél kan is hierbij cruciaal.

Onze school kenmerkt zich als zorgzame school door een leer- en opvoedingsomgeving te organiseren aangepast aan de voortgang in de ontwikkeling van alle kinderen. Dat betekent dat we ons inspannen om kinderen zich thuis te laten voelen in onze school. Kinderen moeten graag naar school komen! Versterking van de deskundigheid van het team in de uitbouw van een adequate vorm van zorgbegeleiding is een voortdurend aandachtspunt. We zetten daarom in op coaching, collegiale consultatie, teamteaching en nascholing. We laten ons hierin ook begeleiden door de pedagogische begeleidingsdienst.

Een rapport is een instrument dat kadert binnen de samenwerking tussen de school, het lerende kind en zijn/haar ouders. We proberen met dit rapport een antwoord te geven op de vraag hoe het met uw kind op school gaat.

Wij willen op onze school aandacht geven aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling (hoofd, hart en handen) van kinderen. We werken daarom met 3 verschillende rapporten op onze school: leerrapporten, attituderapporten en rapporten van bewegingsopvoeding.

Veiligheid bekijken we in een erg brede zin.  Zowel de veiligheid binnen de schoolmuren als de weg ernaartoe moeten veilig zijn. De brandveiligheid van de school is volledig in orde en doorstaat jaarlijks 3 evacuatieoefeningen. Minstens even belangrijk zijn de verkeerslessen die we organiseren, waarbij onze leerlingen op een veilige manier kunnen kennismaken met het verkeer. 

Gezond? Zeker!  We vragen aan onze leerlingen om een gezonde hongerstiller te eten (een stuk fruit of een koek). Chocolade of snoep worden niet mee naar school gebracht.

Deze combinatie van ‘veilig’ en ‘gezond’ maakt van onze leerlingen evenwichtige jongeren met gezond verstand!

We zijn heel trots op onze klasdoorbrekende projecten. Veel van onze projecten zijn gebaseerd op groepswerk en daarbij kiezen we er bewust voor om klassen te laten samenwerken. Dat kan zelfs over de graden heen zijn, wanneer bijvoorbeeld ons zesde leerjaar voorleest aan het eerste leerjaar.

 

Een groot voordeel aan dit soort werking is dat we beroep doen op de sociaal-emotionele vaardigheden van onze kinderen.

Creativiteit is voor veel jongeren nog onontgonnen gebied. Wij willen er voor zorgen dat ze zo vroeg mogelijk hun talenten kunnen ontdekken. Zowel beeld, muziek, drama en woord krijgen op onze school een plaats.

 

Kinderen leren plezier beleven in het creëren, maken kennis met toneelvoorstellingen, bezoeken al eens een museum, werken samen met IKO en doen mee met de Gedichtendag. Dat is nog maar een greep uit de jaarplanning, want bijna dagelijks komt er iets aan bod uit het muzisch-creatief aanbod.

We zetten in op beleving van de eigen leefwereld en dankbaarheid daarvoor. Dat wil zeggen dat er wordt ingezet op lokale verankering, waar we binding creëren met Hoogstraten en haar inwoners. Zo is er veel contact met lokale verenigingen, autoriteiten en de parochie.

 

Daarnaast willen we onze kinderen voeling geven met de natuur, waar we zo rijkelijk mee omringd zijn. Er zijn uitstappen naar de Kolonie, een land- en tuinbouwbedrijf en we trekken ook wat verder naar Spa.

 

Beleving met het verleden vergeten we ook niet, want we maken gebruik van het stedelijk museum van Hoogstraten, het heemkundig museum van Rijkevorsel, bezoeken Archeon en de grootouders krijgen ook een speciale plek!

In onze school laten we kinderen trapsgewijs ontwikkelen. Dat wil zeggen dat we steeds kleine stapjes nemen om ze klaar te maken voor het secundair onderwijs. Een groot deel daarvan is leren leren. Er worden per graad ook een aantal specifieke beslissingen genomen, zoals wanneer er huiswerk wordt gegeven of niet, op welke termijn toetsen aangekondigd moeten worden, wanneer er eens een groter proefwerk kan plaatsvinden. 

 

Het EHBS-schriftje (Eerste Hulp Bij Studeren) is een middel dat we samen met de kinderen gebruiken.

Onze kernwaarden

groeikracht

We willen kinderen laten ontplooien naar eigen interesses en mogelijkheden

veerkracht

We leren onze kinderen omgaan met zowel succes als met uitdagingen. Doorzettingsvermogen is hierbij belangrijk

verbondenheid

We willen "samen-school-maken" vanuit een visie en overtuiging

respect

We gaan respectvol met elkaar om. Ieder van ons is uniek en verdient een kroon

zorgzaamheid

We hebben aandacht voor ieders talenten en bezorgdheden

verantwoordelijkheid

We zijn er iedere dag voor elkaar en nemen onze verantwoordelijkheid op

Geïnteresseerd?

Als u op deze website terecht kwam, omwille van de keuze die u moet maken voor uw kind, dan hopen we u voldoende geïnformeerd te hebben. Althans, we hopen dat u zich een eerste voorstelling kan maken van wie we zijn als Klein Seminarie en welke missie we uitdragen. We zouden u daarnaast sterk willen aanraden om een afspraak te maken bij ons voor een rondleiding, zodat u ook de sfeer kan proeven, kennis kan maken met onze directie, onze leerkrachten en onze campus.

Vrijheid 234
Hoogstraten

Bel ons:
03 340 40 45