Een duidelijke structuur kan een jongere alleen maar ten goede komen. Daarom zetten we in op een gestructureerde dagindeling en een continuïteit in onze begeleiders, waarvan sommigen al meer dan 15 jaar onze jongeren begeleiden.Goedemorgen!

7u20 – 7u40 Opstaan voor iedereen
7u40 – 8u15 Ontbijt
8u00 – 8u20 Vertrek leerlingen VITO, VTI en ASO Spijker.
8u15 – 8u25 Leerlingen KS en BS gaan naar de speelplaats.


2

studie uren per dag

3

ontspanningsmomenten

Participatie

ouders/internen

Welkom terug … thuis.

16u00 – 16u10 Vieruurtje
16u00 – 16u30 Speeltijd op de speelplaats
16u30 – 17u30 Studieblok 1 in de studiezaal of op de kamer.
17u30 – 18u30 Avondeten18u30 – 19u30 Studieblok 2
18u30 – 21u00 Basisschool:  ontspanning, douchen en slapen
19u30 – 22u15 Studieblok 3 of ontspanning
21u15 – 22u45 Douchen en slapen (groepsafhankelijk)