Meteen met het goede been uit bed

Afhankelijk van je leeftijd en de groep waarin je zit, heb je een bepaalde dagindeling. Die dagindeling geeft onze internen de nodige structuur en houvast om zichzelf te organiseren en te ontplooien. Samen uit de veren, samen aan de ontbijttafel en samen vertrekken richting school (voor de meesten is dat niet heel ver!). ’s Middags eten onze internen hun gezond lunchpakket op school om daarna hun namiddag met volle energie aan te vatten. Na hun namiddaglessen komen ze terug naar het internaat, hebben even tijd om te ontspannen, alvorens ze beginnen aan hun studie-uren.

Uiteraard wordt er meer of minder studietijd gereserveerd, afhankelijk van hun werklast. Daarnaast wordt er tijd voorzien voor ontspanning, zowel individueel als in groep, en spenderen we veel aandacht in de dagindeling aan sport.

Beste beentje voor tijdens studeren

Het is de studiebegeleiding die hier het grote verschil maakt. We zorgen dat iedereen de nodige ondersteuning krijgt en bespreken de resultaten die we verwachten met onze studenten. De structuur die ze hier krijgen, is wat veel studenten nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen.

Onze begeleiders hebben de nodige expertise om een eerste aanspreekpunt te zijn en zorgen dat de studenten zelfstandig naar oplossingen zoeken om hun eigen problemen op te lossen.

Geen buitenbeentjes

Na inspanning komt ontspanning! We maken ruimte voor onze internen om samen te ontspannen. Op onze campus zijn er heel wat plekken voorzien om op een rustige manier met elkaar te praten, spelletjes te spelen of samen aan projecten te werken. Ook individueel kan je ontspannen, natuurlijk. Onze studenten hangen door die ontspanningsmomenten erg goed aan elkaar.

Beentjes inwrijven

En na ontspanning, komt opnieuw inspanning! Sport en beweging zijn belangrijke pijlers van onze campus en ook op het internaat spenderen we erg veel aandacht aan een “gezonde geest in een gezond lichaam”. We bieden verschillende sporten aan, en dat doen we op recreatief niveau, maar ook met professionele begeleiding. Afhankelijk van wat de student nodig heeft, bieden we hierin meer of minder begeleiding of zorgen we voor een aangepast schema.